Bilgisayar Ağları: Veri Paylaşımı, İletişim ve Güvenlik

Bilgisayar Ağları, insanların bir araya gelerek birbirleri ile haberleşmesini ve paylaştıkları bilgilerikullanmalarını sağlayan bir sistemdir. Bilgisayar ağları, birbirlerine bağlı bilgisayarlarınbirbirleriyle haberleşmesi ve diğer ağ üyeleriyle veri paylaşmasını mümkün kılar. Bir bilgisayarağı, çoğu zaman, farklı türde cihazları, yazılımları ve cihazları içerebilir.Bilgisayar ağları herhangi bir amaca hizmet etmek için çeşitli türlerde kullanılabilir. Bir bilgisayarağı özel bir amaç için tasarlanabilir (örneğin, bir ev ağı) veya kurumsal çapta bir ağ oluşturmakiçin tasarlanabilir. Ev ağları genellikle daha küçük ölçekli ağlardır…

"Bilgisayar Ağları: Veri Paylaşımı, İletişim ve Güvenlik"