İnternet nedir?

İnternet, dünya genelinde bulunan bütün bilgisayarları birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır. TDK‘nın “İnternet” sözcüğüne karşılık olarak genel ağ tabirini uygun görmüştür. Çoğunlukla internet yerine net sözcüğü de kullanılır. İnternet’in tarihi serüveni 1960’lı yıllarda ABD hükümeti tarafından yapılan hataya dayanıklı özel bir bilgisayar ağı kurma araştırmalarına dayanmaktadır. Ulusal Bilim Vakfı’nın 1980’lerde yeni bir ABD omurgasını yapılması için toplanan özel fonlar, sayesinde dünya genelinde birçok ağın birleşmesinden oluşmuştur. Daha sonra 1990’lı yıllarda uluslararası bir ağın yaygınlaşması üzerine internet,…

"İnternet nedir?"